Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – BÀI 17

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – BÀI 17


[youtube https://www.youtube.com/watch?v=j0OfunNlyDM]

Link đáp án được cập nhật tại đây

Bài 18 ---> https://tiengtrunghanoi.net/2016/05/21/giao-trinh-han-ngu-6-cuon-nghe-noi-bai-18/

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – QUYỂN 1


link tại đây

ĐỀ THI HSK CÓ ĐÁP ÁN


Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —>  在这儿

Tổng hợp bộ đề thi HSK 2 (phù hợp các bạn học hết quyển 2) —>  在这儿

Tổng hợp bộ đề thi HSK 3 (phù hợp với các bạn học hết quyển 3) —> 在这儿

Tổng hợp bộ đề thi HSK 4 (phù hợp với các bạn học hết quyển 5) —> 在这儿

Đáp án  GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ NGHE NÓI – BÀI 17


123567891011121314

Nguồn: https://tiengtrunghanoi.net/category/giao-trinh-han-ngu-nghe-noi/

6 nhận xét: