Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – BÀI 18

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – BÀI 18


[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Hr1_xGant3U]

Link đáp án được cập nhật tại đây

Bài 19 ---> https://tiengtrunghanoi.net/2016/05/21/giao-trinh-han-ngu-6-cuon-nghe-noi-bai-19/

Bài 16 ---> link tại đây

bài 17 ---> link tại đây

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – QUYỂN 1 (từ bài 1 - bài 15)


link tại đây

ĐỀ THI HSK CÓ ĐÁP ÁN


Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —>  在这儿

Tổng hợp bộ đề thi HSK 2 (phù hợp các bạn học hết quyển 2) —>  在这儿

Tổng hợp bộ đề thi HSK 3 (phù hợp với các bạn học hết quyển 3) —> 在这儿

Tổng hợp bộ đề thi HSK 4 (phù hợp với các bạn học hết quyển 5) —> 在这儿

1234567891011

Nguồn: https://tiengtrunghanoi.net/category/giao-trinh-han-ngu-nghe-noi/

5 nhận xét: