Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – BÀI 21


GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – BÀI 21
GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – BÀI 21
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=OVqft6znn9Y]

Link đáp án được cập nhật tại đây

Bài 22 ---> https://tiengtrunghanoi.net/2016/05/25/giao-trinh-han-ngu-6-cuon-nghe-noi-bai-22/Bài 16 —> link tại đây

bài 17 —> link tại đây

bài 18 —> link tại đây

Bài 19 –> link tại đây

Bài 20 --> link tại đây

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – QUYỂN 1 (TỪ BÀI 1 – BÀI 15)


link tại đây

ĐỀ THI HSK CÓ ĐÁP ÁN


Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —>  在这儿

Tổng hợp bộ đề thi HSK 2 (phù hợp các bạn học hết quyển 2) —>  在这儿

Tổng hợp bộ đề thi HSK 3 (phù hợp với các bạn học hết quyển 3) —> 在这儿

Nguồn: https://tiengtrunghanoi.net/category/giao-trinh-han-ngu-nghe-noi/
4 nhận xét: