Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – BÀI 16

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – BÀI 16


[youtube https://www.youtube.com/watch?v=A2P6KyAVZRE]

Link đáp án được cập nhật tại đây

Bài 17 --->  https://tiengtrunghanoi.net/2016/05/20/giao-trinh-han-ngu-6-cuon-nghe-noi-bai-17/

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – QUYỂN 1


link tại đây

Đề thi HSK có đáp án 


Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   --->  在这儿

Tổng hợp bộ đề thi HSK 2 (phù hợp các bạn học hết quyển 2) --->  在这儿

Tổng hợp bộ đề thi HSK 3 (phù hợp với các bạn học hết quyển 3) ---> 在这儿

Tổng hợp bộ đề thi HSK 4 (phù hợp với các bạn học hết quyển 5) ---> 在这儿

hoc tieng trung cap toc 1hoc tieng trung cap toc 2hoc tieng trung cap toc 3hoc tieng trung cap toc 4hoc tieng trung cap toc 5hoc tieng trung cap toc 6hoc tieng trung cap toc 7hoc tieng trung cap toc 8hoc tieng trung cap toc 9hoc tieng trung cap toc 10

Nguồn: https://tiengtrunghanoi.net/category/giao-trinh-han-ngu-nghe-noi/

5 nhận xét: