Thursday, May 26, 2016

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – BÀI 24


GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – BÀI 24


Hôm nay chúng ta tiếp tục vào bài nghe trong cuốn giáo trình hán ngữ nghe nói.


từ bài 16 đến nay, chúng ta nhận thấy trong cuốn giáo trình dần dần đã hướng chúng ta về việc nghe 1 đoạn văn, 1 đoạn hội thoại, nâng cao khả năng nghe nói (giao tiếp)


nguyên tắc học của tôi: Đừng tham học từ mới, hãy nắm vững tất cả những từ trong bài đã được học, điều đó là đủ đối với bạn rồi.


Chúng ta bắt đầu vào bài nhé
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=67Tgfg5XNno]


Link đáp án được cập nhật tại đây

Bài 25 ---> https://tiengtrunghanoi.net/2016/05/30/giao-trinh-han-ngu-6-cuon-nghe-noi-bai-25/

Bài 22 –> Link tại đây


Bài 23 –> Link tại đâyGIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – QUYỂN 1 (TỪ BÀI 1 – BÀI 15)


link tại đâyĐỀ THI HSK CÓ ĐÁP ÁN


Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —> 在这儿


Tổng hợp bộ đề thi HSK 2 (phù hợp các bạn học hết quyển 2) —>  在这儿


Tổng hợp bộ đề thi HSK 3 (phù hợp với các bạn học hết quyển 3) —>在这儿


[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Owux1Ykghd0]

Cách làm hoa Phượng vĩ bằng giấy nhún - DIY Mohur tree5 comments: