Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – BÀI 29

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – BÀI 29


[youtube https://www.youtube.com/watch?v=NM2gxNMm3cI]

Link đáp án được cập nhật tại đây

bài 30 ---> https://tiengtrunghanoi.net/2016/06/06/giao-trinh-han-ngu-6-cuon-nghe-noi-bai-30/

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – QUYỂN 1 (TỪ BÀI 1 – BÀI 15)


link tại đây

ĐỀ THI HSK CÓ ĐÁP ÁN


Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —> 在这儿

Tổng hợp bộ đề thi HSK 2 (phù hợp các bạn học hết quyển 2) —>  在这儿

Tổng hợp bộ đề thi HSK 3 (phù hợp với các bạn học hết quyển 3) —>在这儿

Tổng hợp bộ đề thi HSK 4 (phù hợp với các bạn học hết quyển 5) —> 在这儿

Giáo trình hán ngữ ngheo nói đã được chứng minh trên rất nhiều bạn học sinh, chỉ với 15 bài đầu tiên, trình độ tiếng trung của các bạn đã được cải thiện rất nhiều.

Cùng với đó là bộ đề thi HSK, bộ đề thi này tập trung những ngữ pháp và những từ vựng quan trọng nhất, giúp các bạn có thể nâng cao khả năng đỗ trong kỳ thi HSK sắp tới. Hiện tại chúng tôi, đã cập nhật mỗi đề thi gồm 06 đề HSK khác

2 nhận xét: