Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

luyện nghe tiếng Trung – giáo trình hán ngữ nghe nói bài 16 phần 3

luyện nghe tiếng Trung – giáo trình hán ngữ nghe nói bài 16 phần 3

https://www.youtube.com/watch?v=Sn71eL35yac

Để xem toàn bộ hệ thống bài giảng của giáo trình hán ngữ quyển 1 các bạn truy cập vào đường link sau: https://tiengtrunghanoi.net/category/giao-trinh-han-ngu-bo-moi/giao-trinh-han-ngu-bo-moi-quyen-1/

Giáo trình hán ngữ quyển 2 sẽ được cập nhật tại đường link sau: https://tiengtrunghanoi.net/category/giao-trinh-han-ngu-bo-moi/giao-trinh-han-ngu-bo-moi-quyen-2/

giao trinh han ngu nghe noi QUYEN 2 BAI 16 PHAN 3 - Copy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét