Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Bài kiểm tra trình độ tiếng Trung cấp độ 1

Bài kiểm tra trình độ tiếng Trung cấp độ 1


THỜI GIAN KIỂM TRA


Days

Hours

Minutes

Seconds

Thời gian đã bắt đầu chạy bạn hãy khẩn trương tiến hành làm bài kiểm tra này nhé, khi bạn làm xong bài kiểm tra mà thời gian vẫn đang chạy về 00 thì xin chúc mừng bạn.

Bắt đầu kiểm tra

Phần nghe


PHẦN ĐỌC HIỂU

PHẦN 1PHẦN 2 PHẦN 3


ĐÁP ÁN

PHẦN NGHE

PHẦN ĐỌC HIỂU

 CÁCH TÍNH ĐIỂM:

Tổng điểm: 200 điểm
Phần nghe: 100 điểm
mỗi câu 5 điểm
Phần đọc hiểu: 100 điểm
mỗi câu 2,5 điểm


Nếu bạn đã vượt qua bài kiểm tra trên với số điểm 150/200 điểm thì chúc mừng bạn.

Bạn có vượt qua bài kiểm tra bên trên không? 
(click vào đường link để đến với tài liệu)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét