GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – BÀI 12

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – BÀI 12


c588f-giao-trinh-anh-ngu

汉语听力教程 - 第十二课
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=oouEg3CxYJ4]

Đáp án:


https://goo.gl/r1PP87

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 1
Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 2
Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 3
Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 4
Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 5
Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 6
Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 7
Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 8
Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 9
Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 10
Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 11 ---> 在这儿

Đáp án 


Đáp án giáo trình hán ngữ quyển 1

Đề thi HSK có đáp án 


Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   --->  在这儿

Tổng hợp bộ đề thi HSK 2 (phù hợp các bạn học hết quyển 2) --->  在这儿

Tổng hợp bộ đề thi HSK 3 (phù hợp với các bạn học hết quyển 3) ---> 在这儿

Tổng hợp bộ đề thi HSK 4 (phù hợp với các bạn học hết quyển 5) ---> 在这儿

Nguồn: https://tiengtrunghanoi.net/category/giao-trinh-han-ngu-nghe-noi/


 

Nhận xét

Đăng nhận xét