Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – Quyển 2

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – Quyển 2


hanyu tingli jiaocheng

Chúng tôi sẽ update đáp án các bài trong bộ giáo trình hán ngữ 6 cuốn dần dần, vì thế các bạn nên chia sẻ bài viết này trên tường facebook để tiện theo dõi.

Học tiếng Trung giao tiếp cấp tốc

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – Quyển 1 tại đây

Bài 16 - đã có đáp án bài 16 của giáo trình hán ngữ

Bài 17- đã có đáp án bài 17 của giáo trình hán ngữ

Bài 18 - đã có đáp án bài 18 của giáo trình hán ngữ

Bài 19 - đã có

Bài 20

Bài 21

Bài 22

Bài 23

Bài 24

Bài 25

Bài 26

Bài 27

Bài 28

Bài 29

Bài 30