Đáp án giáo trình nghe hán ngữ quyển 1 full 30 bài

Với giáo trình nghe hán ngữ, các bạn sẽ thấy khả năng tiến bộ của các bạn rất nhanh. Giáo trình nghe hán ngữ có tên tiếng Trung là 汉语听力教程 phiên âm hanyu tingli jiaocheng. Bộ giáo trình gồm 30 bài, tương ứng với 30 bài của Giáo trình Hán ngữ bộ mới (汉语教程)quyển 1 thượng và hạ.

link đáp án: https://bit.ly/dapanquyen1

Nhận xét