Nửa sau của cuộc đời, hãy đối xử tốt với bản thân, không cần làm hài lòng người khác...

Học tiếng Trung miễn phí chấm com - tháng 6 07, 2024 -

人生的下半场,请善待自己,不取悦,不生气,不再与世界较劲,也不拿别人的错惩罚自己。学会释怀,浅浅笑,轻轻爱盼淡得失,珍惜拥有,不负时光,不负自己,简单点,善良点,惊喜就会多一点。

Nửa sau của cuộc đời, hãy đối xử tốt với bản thân, không cần làm hài lòng người khác, không tức giận, không còn đối đầu với thế giới, và không tự trừng phạt mình vì lỗi lầm của người khác. Học cách buông bỏ, mỉm cười nhẹ nhàng, yêu thương nhẹ nhàng, không quá coi trọng được mất, trân trọng những gì mình có, không phụ thời gian, không phụ chính mình, hãy đơn giản hơn, thiện lương hơn, niềm vui sẽ nhiều hơn


Xem thêm: Phật dạy 1: Buông bỏ

人生的下半场,请善待自己 
réng shēng de xià bàn chǎng qǐng shàn dài zì jǐ
Nửa sau của cuộc đời, hãy đối xử tốt với bản thân

人生 (réng shēng): cuộc đời 

的 (de): trợ từ chỉ sở hữu 

下半场 (xià bàn chǎng): hiệp hai, nửa sau, "Nửa sau của cuộc đời"

不取悦 (bù qǔ yuè), không cần làm hài lòng (người khác)

取悦 (qǔ yuè): làm hài lòng

不生气 (bù shēng qì) không tức giận

不再与世界较劲 (bù zài yǔ shì jiè jiào jìn)  không  đối đầu với thế giới

较劲 (jiào jìn): đối đầu

也不拿别人的错惩罚自己 (yě bù ná biérén de cuò chéng fǎ zi jǐ) không tự trừng phạt mình vì lỗi lầm của người khác

学会释怀 (xué huì shì huái) Học cách buông bỏ

浅浅笑 (qiǎn qiǎn xiào) mỉm cười nhẹ nhàng

轻轻爱 (qīng qīng ài) yêu thương nhẹ nhàng

盼淡得失 (pàn dàn dé shī)  Không quá coi trọng được mất

珍惜拥有 (zhēn xǐ yǒu yǒng) trân trọng những gì mình có

不负时光 (bù fù shí guāng) Không phụ thời gian,

不负自己 (bù fù zì jǐ) không phụ chính mình

简单点 (jiǎn dān diǎn) đơn giản chút

善良点 (shàn liáng diǎn) lương thiện chút

惊喜就会多一点 jīng xī jiù huì duō yī diǎn: niềm vui sẽ nhiều hơn