GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – BÀI 31

Giáo trình hán ngữ nghe nói sẽ tiếp tục với quyển 3 bài đầu tiên.

Chú ý: để nối tiếp mạch học tập của chúng ta, số bài tôi sẽ đánh liên tiếp lên. Ví dụ như bài 1 quyển 3 trong giáo trình hán ngữ nghe nói sẽ được viết thành bài 31 giáo trình hán ngữ nghe nói.

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – BÀI 31


Mời các bạn xem phần bài tập ở đoạn video bên dưới.

https://www.youtube.com/watch?v=JUTTLFBd1jU

 

Đáp án


Đáp án của bài 31 sẽ được cập nhật tại đường link bên dưới

https://www.youtube.com/watch?v=0khlQjR26sI&list=PLB_7fYrMAcWDdjzTmfSiKmIB3dTGJ6MtR

Có thể bạn quan tâm:


Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 2: https://tiengtrunghanoi.net/2016/06/06/giao-trinh-han-ngu-6-cuon-nghe-noi-quyen-2/

Giáo trình hán ngữ quyển 1: https://tiengtrunghanoi.net/2016/05/17/giao-trinh-han-ngu-6-cuon-nghe-noi-quyen-1/

Tổng hợp 1 số bài hay: https://tiengtrunghanoi.net/2017/06/02/tong-hop-cac-bai-quan-trong-cua-hoc-tieng-trung-online-cung-nguyen-huu-duong/

Nhận xét

Đăng nhận xét