Tam quốc 2010 - Quan Vũ chém Hoa Hùng - bài học ý nghĩa

Khi Viên Thiệu tập hợp các xứ quân để tiêu diệt Đổng Trác, Lưu bị dẫn theo Quan vũ và Trương Phi vào xin gia nhập. Thấy Lưu Bị không có quân lính, Viên Thiệu có ý xem thường. Chỉ khi Quan Vũ chém chết Hoa Hùng, 1 viên dũng tướng của Đổng Trác, Viên thiệu và các chư hầu khác mới thay đổi ánh mắt nhìn và lập lộ quân thứ 19. Bài học ý nghĩa từ việc này ra sao?

Xem thêm:

Khi Lưu Bị và 2 người em bước vào, bị mọi ánh mắt ghi ngờ của mọi người. Tài năng của 3 anh em chưa ai biết.

[caption id="attachment_3983" align="alignnone" width="800"]quan vu chem hoa hung Quan Vũ chém Hoa Hùng[/caption]

Khi mới vào làm tại công ty, các bạn cũng sẽ nhận được những ánh mắt tò mò. Đặc biệt vị tri càng cao thì ánh mắt nghi kỵ lại càng lớn.

Chính danh là một thứ quyền lực


Lưu bị không hề vội vã hay hấp tấp. Ánh mắt của ông luôn giữ được sự bình tĩnh. Ở đây vì lời kêu gọi tụ quân của Viên Thiệu, nên việc chính danh không ai đuổi được Lưu Bị, ông cứ đứng đó tương đương với 18 lộ quân khác về quy tụ.

quan vu chem hoa hung 3

Bài học 1: Chính danh là một thứ quyền lực, khi bạn làm việc tại vị trí của mình sẽ có chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, rất nhiều người có thể không thích bạn, nhưng cũng không thể làm gì được. Cứ bình tĩnh, làm đúng chức trách của mình, chờ đợi thời cơ.

Chờ đợi thời cơ


Khi Hoa Hùng xuất hiện, uy danh của Hoa Hùng rất lớn. Các lộ quân cũng đều có một vài dũng tướng. Đã là dũng tướng thì họ đều muốn ra trận để lập công. Quan Vũ cũng không phải ngoại lệ, ông muốn ra trận chém Hoa Hùng để chứng minh tài năng. Nhưng Lưu Bị ngăn lại. Chỉ đến khi 2 viên tướng khác chỉ cần 1 đao của Hoa Hùng đã mất đầu, mọi người run sợ thì Lưu Bị mới để Quan vũ xuất chiêu. Và kết quả là cũng chỉ cần 1 đao là Quan Vũ lấy được thủ cấp Hoa Hùng.

Tại sao Quan Vũ không ra ngay từ đầu mà phải đợi 2 tướng khác mấy đầu mới ra?

Tại sao không phải là Trương Phi, nhiều người cho rằng Trương Phi cũng đủ sức để đánh bại Hoa Hùng?

quan vu chem hoa hung 2

Bài học: chờ đợi thời cơ, chớ vội vàng. Quan vũ như tài năng của bạn, nó chỉ được trân trọng khi việc đó không ai làm được mà bạn làm thì bạn mới đc nhìn nhận xứng đáng. Khi mọi người vẫn còn tranh nhau lập công, hãy cứ để họ ra tay. Thắng thì vẫn vui, mà bạn đang có cái chính danh, không ai đuổi được bạn. Còn họ thua rồi thì bạn mới ra tay, vị thế của bạn sẽ nâng cao. Đương nhiên ở đây vẫn đề cao cái thực tài trong công việc.

Làm một cách tốt nhất có thể


Tại sao không để Trương Phi mà lại là Quan Vũ. Hãy làm việc thật chắc chắn! Trong 3 anh em Lưu Quan Trương thì Quan Vũ là người võ nghệ giỏi nhất, không ai dám chắc 100% trước khi ra trận là Quan Vũ sẽ chiến thắng, nếu để Trương Phi thì tỉ lệ đấy lại càng thấp hơn. hãy làm bằng hết năng lực của mình, dấu ấn đầu tiên cực kỳ quan trọng, đừng để sơ xảy. Nếu có thua, ta cũng biết rằng đó là điều tốt nhất ta làm, vì thế không cần nối tiếc.

Nói và thể hiện càng nhiều càng dễ bị nắm bắt


Sau khi Quan Vũ chém Hoa Hùng, ánh mắt của Lưu Bị vẫn không thay đổi, ông vẫn bình tĩnh như ban đầu vào.

quan vu chem hoa hung 4

Bào học: sự bình tĩnh đó lại càng khiến người khác khó hiểu, không nắm được suy nghĩ của Lưu Bị. Xét trên góc độ bên ngoài, không ai biết võ nghệ của 3 anh em Lưu Quan Trương ra sao. Nhị ca Quan Vũ võ công giỏi như vậy, đại ca còn ra sao? Vậy nên sau khi hoàn thành công việc không nên tỏ thái độ gì khác biệt, coi đó như việc tất yếu mình cần xử lý vì việc chung.

Tài năng là yếu tố cần, nhưng yếu tố đủ là sự bình tĩnh chờ đợi đungs thời cơ, và ứng xử hoà nhã với đồng nghiệp. Có như vậy, chắc chắn bạn sẽ đứng vững và phát triển trong sự nghiệp

Nhận xét