Tổng hợp bộ đề HSK 1 - có đáp án

汉语水平考试 viết tắt là HSK là kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Hán (tiếng Trung Quốc) được đa số các nước trên thế giới chấp nhận. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ đề thi HSK cấp 1.

Tổng hợp bộ đề HSK 1 - có đáp án

Chúng tôi sẽ giới thiệu các đề thi cùng với đáp án.

Đề thi HSK cấp 1  đề số 01 và đáp án

Đề thi có thể download tại đây: HSK1 De 01

Phần nghe HSK1 đề 01


Đáp án phần nghe


dap an hsk 1 phan nghe de 01

HSK 1 phần đọc hiểu đề 01
Đề thi HSK cấp 1  đề số 02 và đáp án


phần đề thi các bạn có thể download tại đây: HSK 1 DE SO 2

Phần nghe HSK 1 đề số 2
đáp án HSK 1 đề số 2 phần nghe

dap an hsk 1 phan nghe de 02

Phần đọc hiểu HSK 1 đề 02

Đề thi HSK cấp 1  các đề tiếp theo


DOWNLOAD đề thi số 03 tại đây: HSK1 Đề 03

Đề thi số 04 tại đây: HSK1 de 04

Đề số 05: HSK1 de 05

Đề số 06: HSK1 de 06

Đáp án và phần đọc hiểu có tại đường link sau: https://goo.gl/waE82z

 

Nhận xét