Ngữ pháp tiếng Trung - Sự khác biệt giữa与và和 (yu & he)

Ngữ pháp tiếng Trung hôm nay sẽ gửi đến các bạn cách phân biệt, sự khác biệt của các sử dụng từ 和 và 与. Hai từ này các bạn nhìn thấy trong câu đôi khi có thể thay thế cho nhau (có nghĩa là và, với). Vậy hai từ này có ý nghĩa cụ thể như thế nào và cách sử dụng chúng ta sao?

Đầu tiên cũng xin nói với các bạn phần sử dụng từ này là phần rất khó với người học tiếng Trung, vì thế các bạn mới học có thể tham khảo, cũng chưa cần đào sâu quá về phần này. Thực chất những bài viết như thế này dành cho các bạn ôn thi HSK 5 và 6.

Ngữ pháp tiếng Trung - Sự khác biệt giữa与và和


Đầu tiên chúng ta có thể xem xét về cách sử dụng của hai từ này trong ngữ pháp tiếng Trung. Chú ý ở đây chúng ta chỉ xét trên phương diện là liên từ, giới từ trong ý nghĩa kết nối từ với từ, cụm từ với cụm từ, từ với cụm từ hoặc cụm từ với từ, chúng ta không xét trên phương diện chữ để tránh trường hợp nghĩa rộng, gây lan mang, như vậy chi bằng chúng ta tra từ điển cũng ra được những cái đó.

https://www.youtube.com/watch?v=m3ImvJr0a9I

Cách sử dụng của từ 和


Chúng ta xem nghĩa của từ 和 nhé, phần này được chúng tôi tra từ trên LacViet online và gửi đến các bạn hình ảnh. Chúng ta đọc tập trung vào phần 7 và 8 nhé.

tu he

Cách sử dụng của từ 与


Chúng ta cùng tra từ trên LacViet xem nó có nghĩa là gì nhé. Các bạn đọc phần giới từ và liên từ (phần 5 và 6 nhé)

[caption id="attachment_4888" align="aligncenter" width="516"]tu yu từ 与 theo từ điểm Lac Viet. ảnh Lac Viet[/caption]

与 có thể làm liên từ, giới từ, từ ngữ khí, và cả động từ

Sự khác biệt giữa与và和


Chúng ta xét xem hai ví dụ để hiểu rõ hơn cách sử dụng hai từ này trong câu nhé.

Xét trong câu: 我和小明去了公园。

这句话中“我”、“小明”都是主语,且二者无主次;

Từ Tôi và Tiểu Minh trong câu này đều là chủ ngữ, và hai người không phân chính phụ

Xét trong câu: 小明与我去了公园。

这句话中则侧重于“我”,“小明”是跟着我一起去的。

Trong câu này tập trung vào từ tôi, tiểu Minh là cùng đi theo tôi.

Các bạn đang theo dõi bài viết  Sự khác biệt giữa 与và和 trong mục ngữ pháp tiếng Trung của website: tiengtrunghanoi.net

https://www.youtube.com/watch?v=sIX-EXngDso

Xem thêm các bài viết khác:

Nhận xét