Phân biệt ci 次 và bian 遍 | học tiếng trung cơ bản online

Ngữ pháp tiếng Trung luôn là vấn đề không quá khó đối với những người Việt học tiếng Trung. Và hôm nay tôi sẽ cùng các bạn phân biệt 次 và 遍 trong ngữ pháp tiếng Trung.

Ngữ pháp tiếng Trung #18 | phân biệt ci và bian | học tiếng trung cơ bản online
Chúng ta đã biết 次 và 遍 đều chỉ số lần trong các hoạt động của sự vật sự việc, nhưng khi nào dùng 次 và khi nào dùng 遍 thì chúng ta cùng xem nhé.

Công thức chung của cách dùng ci và bian trong ngữ pháp tiếng Trung.


Công thức 1:

Chủ ngữ + động từ + bổ ngữ nếu có + số từ + 次/遍 + tân ngữ không chỉ người

Ví dụ: 我去过七次北京了。tôi đi 7 lần Bắc Kinh rồi

Công thức 2:

Chủ ngữ + động từ + bổ ngữ nếu có + tân ngữ không chỉ người + số từ + 次/遍 Ví dụ: 我去过北京七次了。tôi đi bắc kinh 7 lần rồi

Như vậy chúng ta thấy với tân ngữ không chỉ người thì số từ + 次/遍 có thể đứng trước hoặc sau tân ngữ không chỉ người đều được.

Công thức 3:

Chủ ngữ + động từ + bổ ngữ nếu có + TÂN NGỮ CHỈ NGƯỜI + số từ + 次/遍

Ví dụ: 我找他几次了。tôi tìm anh ấy mấy lần rồi

Như vậy là các bạn đã hiểu vấn đề về cách dùng chưa nhỉ. Giờ chúng ta sẽ phân biệt giữa ci và bian nhé.

PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG 次 và 遍


次:CHỈ SỐ LẦN - KHÔNG QUAN TRỌNG CÓ LÀM HẾT TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI HAY KHÔNG 遍:CŨNG CHỈ SỐ LẦN NHƯNG NHẤN MẠNH QUÁ TRÌNH LÀM TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI.

ví dụ: - 我看这本书三次了。 - 我看这本书三遍了 。

cả 2 câu đề dịch là tôi xem cuốn sách này ba lần rồi.

Nhưng ở câu 1 ý chỉ "tôi" đã xem cuốn sách này 3 lần nhưng chưa chắc đã xem hết, có thể chỉ đọc lướt qua.

Còn ở câu 2 chỉ "tôi" đã xem cuốn sách này 3 lần và cả 3 lần đều là đọc từ đầu đến cuối cuốn sách.

Các bạn đang theo dõi bài viết Phân biệt ci 次 và bian 遍 | học tiếng trung cơ bản online thuộc phần ngữ pháp tiếng Trung của tiengtrunghanoi.net

Nhận xét