Ngữ pháp tiếng Trung #21 | cấu trúc câu A 跟 B 一起

Ngữ pháp tiếng Trung #21 | cấu trúc câu A 跟 B 一起 là thể hiện việc A và B cùng làm việc gì đó

ngu phap tieng trung 21 A gen b yiqi - Copy

Mời các bạn theo dõi video để nắm vững kiến thức

https://www.youtube.com/watch?v=yva7znuBXQ4

Nhận xét