Học toàn bộ giáo trình hán ngữ quyển 1 qua một bức ảnh

Học toàn bộ giáo trình hán ngữ quyển 1 qua một bức ảnh. Tiengtrunghanoi.net xin gửi đến các bạn bài tóm tắt cực kỳ hay cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Trung hoặc các bạn học tiếng Trung online.

học toàn bộ giáo trình hán ngữ quyển 1

Video tổng hợp

https://www.youtube.com/watch?v=ADvkjS_ltf8

HỌC TOÀN BỘ GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ QUYỂN 1

NGUỒN: TIENGTRUNGHANOI.NET

PHÁT ÂM TIẾNG TRUNG


Phát âm trong tiếng Trung bao gồm có thanh mẫu (23), vận mẫu (36) và thanh điệu (4). Các bạn sẽ dễ dàng nắm được phần này chỉ thông qua 6 bài giảng của tôi. Link: http://bit.ly/2mrio6t

TÊN TUỔI HỌ TÊN


Đây là một trong những phần cơ bản nhất của những người mới bắt đầu học tiếng Trung

Hỏi họ tên: 你叫什么名字?Nǐ jiào shénme míngzì?

你贵姓?Nǐ guìxìng? (bạn họ gì?)

Hỏi tuổi: 你几岁?Nǐ jǐ suì? (thường để hỏi trẻ em, người bé)

你多大?Nǐ duōdà? (bạn bao tuổi)

CÂU NGHI VẤN


Các bạn cần nắm được các từ để hỏi như:


吗, 什么.多少,谁,哪儿,哪,还是,怎么,怎么样,几, 动词+不+动词,


câu hỏi 吗: 你喜欢我吗?

câu hỏi 什么:你说什么?

câu hỏi 谁:你是谁?

câu hỏi 哪儿:你住哪儿?

câu hỏi 哪:你是哪国人?

Câu hỏi 还是:你喜欢我还是喜欢他?

câu hỏi 怎么: 请问,图书馆怎么去?

câu hỏi 怎么样: 你今天怎么样?

câu hỏi 几:你家有几口人?

câu hỏi  động từ + 不+ động từ: 你爱不爱我?

CON SỐ


Nắm được các số一二三四五六七八九十


hàng chục:十


Hàng trăm:百


Hàng nghìn:千


Hàng vạn: 万


Trăm vạn: 亿CÁCH SỬ DỤNG CÁC TỪ


Các bạn cần nắm được cách sử dụng của các từ


- 都,也,一点儿MỘT SỐ LƯỢNG TỪ


Cần nắm được một số lượng từ trong tiếng Trung


- 个,把,张,口,瓶,件,支NGHE THÀNH THẠO GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 1


Đây là cuốn giáo trình đi kèm với giáo trình hán ngữ 6 cuốn các bạn học, và sự bổ trợ của cuốn giáo trình hán ngữ này với những bạn muốn học tiếng Trung giao tiếp là vô cùng tốt

Nhận xét