xếp ngược lại các số đã cho

Em làm đúng tại sao cô lại bảo sai?

xep nguoc cac so lai

Truy cập mục vui cười tiếng Trung để xem thêm

 

Nhận xét