Thứ Hai, 14 tháng 1, 2019

trung quốc dân số là bao nhiêu người

Tính đến ngày 31/7/2018 dân số Trung Quốc đã hơn 1,4 tỷ dân. Quốc gia có nền kinh tế số 2 chiếm hơn 18% dân số thế giới.

Trong đó dân số của các tỉnh thành phố của Trung Quốc lần lượt là:Theo wiki

Diện tích của các thành phố của Trung Quốc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét