download Giáo trình hán ngữ nghe quyển 1 mp3 - giáo trình hán ngữ

Giáo trình nghe hán ngữ quyển 1 hay còn được gọi là giáo trình hán ngữ nghe nói là cuốn sách đi kèm với giáo trình hán ngữ 6 cuốn bộ mới. Cuốn sách giúp các bạn mới bắt đầu học tiếng Trung có thể tiếp cận về phát âm trong tiếng Trung và các mẫu câu một cách cơ bản và chính xác. Các bạn có thể tham khảo thêm bài giảng toàn bộ giáo trình hán ngữ quyển 1 tại đây (trong phần này đã bao gồm giáo trình nghe hán ngữ). Cuốn sách này được coi là kim chỉ nam cho những bạn học tiếng Trung nói chung và đặc biệt là những bạn học tiếng Trung tại Việt Nam. Giờ thì các bạn hãy download nó xuống và cùng nhau nghiên cứu nhé.

Xem thêm:download Giáo trình hán ngữ nghe quyển 1 mp3

Nếu xem xong bài 15 các bạn vẫn tiếp tục muốn download quyển 2 thì để lại bình luận xuống bên dưới nhé. 

Nhận xét