Cuộc vạn lý trường chinh của Đảng Cộng sản Trung Quốc

 Với chuỗi video này, các bạn sẽ hiểu được phần nào những bí mất về cuộc vạn lý trường chinh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những con người như Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Lâm Bưu, Giang Thanh, Tưởng Giới Thạch,... sẽ được tường thuật trong cuộc rút chạy thần kỳ của ĐCS Trung Quốc.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLB_7fYrMAcWBYvWA9_jivI-frK8nIgmTX

click vào để xem toàn bộ list phát 
Nhận xét