Giáo trình hán ngữ 6 cuốn nghe nói – Bài 2

Giáo trình hán ngữ 6 cuốn nghe nói – Bài 2
Trong bộ giáo trình nghe nói này, các bạn vẫn cần phối hợp với giáo trình tiếng Hán (汉语教程) để chất lượng đạt được tốt nhất
aef3f-giao2btrinh2bhan2bngu2b62bcuon2bnghe2bnoi

Giáo trình hán ngữ 6 cuốn nghe nói – Bài 2
Trong bộ giáo trình nghe nói này, các bạn vẫn cần phối hợp với giáo trình tiếng Hán (汉语教程) để chất lượng đạt được tốt nhất

汉语听力教程 - 第二课


第二课 - 答案


Xem tiếp: 
Giáo trình hán ngữ nghe nói (tổng hợp) https://www.hoctiengtrungmienphi.com/2016/05/giao-trinh-han-ngu-6-cuon-nghe-noi.html


Hoặc xem thêm: 
Tổng hợp các đề thi HSK 1:
Tổng hợp các đề thi HSK 2:
Tổng hợp các đề thi HSK 3:
Tổng hợp các đề thi HSK 4:
Giáo trình hán ngữ quyển 1 full:
Giáo trình hán ngữ quyển 2 full:
Giáo trình hán ngữ quyển 3 full:

Nhận xét

 1. […] Giáo trình hán ngữ 6 cuốn nghe nói – Bài 2  (汉语灵力教程 -第二课) […]

  Trả lờiXóa
 2. […] Bài 2: trong bài 2 này vẫn tiếp tục tập trung vào phần phát âm pinyin trong tiếng Trung […]

  Trả lờiXóa
 3. […] trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 1 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 2 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 3 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa
 4. […] trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 1 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 2 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 3 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa
 5. […] trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 1 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 2 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 3 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa
 6. […] trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 1 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 2 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 3 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa
 7. […] trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 1 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 2 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 3 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa
 8. […] trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 1 (汉语听力教程第一课) Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 2 (汉语听力教程第二课) Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa
 9. […] trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 1 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 2 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 3 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa
 10. […] trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 1 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 2 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 3 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa
 11. Cho mình xem 1 bộ giáo trình hán ngữ 6 cuối với. Thanks

  Trả lờiXóa

Đăng nhận xét