Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Bài giảng giáo trình hán ngữ quyển 2 (quyển 1 Hạ) - bài 16 đến bài 30

Sau khi xem xong toàn bộ hệ thống bài giảng Giáo trình hán ngữ quyển 1 (từ bài 1 đến bài 15) của Học tiếng Trung cùng Nguyễn Hữu Dương, các bạn sẽ tiếp tục đến với quyển số 2 trong giáo trình hán ngữ 6 cuốn. Tại quyển 2 này tôi sẽ phân thành 2 phần rõ ràng là giáo trình hán ngữ và giáo trình nghe hán ngữ (phần nghe trong quyển 1 các bạn đã được làm quen rồi và cũng đã hiểu sự bá đạo của nó đối với người học tiếng Trung tại Việt Nam là như thế nào)


Bài giảng giáo trình hán ngữ quyển 2 - bài 16 đến bài 30


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét