Có một người yêu anh thật không dễ dàng - 有个爱你的人不容易

Tiengtrunghanoi.net xin giới thiệu với các bạn ca khúc 有个爱你的人不容易 (Có một người yêu anh không dễ dàng) được thể hiện bởi Na Anh (那英). Học tiếng Trung qua bài hát cũng là cách học tiếng Trung vô cùng hiệu quả. Những bài hát ưng ý khiến bạn học được rất nhiều các từ mới.

Từ mới


重来: chóng lái: làm lại từ đầu, quay trở lại
主角: zhǔjiǎo: vai chính
天荒地老:tiānhuāngdìlǎo:  mãi mãi (thường dùng trong tình yêu)
荣耀: Róngyào: vinh quang, danh tiếng
操劳: cāoláo: làm việc chăm chỉ
忏悔: chànhuǐ: sự ăn năn

有个爱你的人不容易 Có một người yêu anh thật không dễ dàng


https://www.youtube.com/watch?v=gicIytBxL5E

你以为一切都是没选好: anh cho rằng tất cả đều chưa lựa chọn đúng.
Nǐ yǐwéiyīqiè dōu shì méi xuǎn hǎo
得到的 和想要的 对不上号: (những thứ) đạt được và muốn có ...đều không như ý.
dédào de hé xiǎng yào de duì bù shàng hào
你以为时间可以重来, 换个人当主角: anh cho rằng nếu có thể quay lại, thay một ai đó làm vai chính.
nǐ yǐwéi shíjiān kěyǐ chóng lái, huàn gèrén dāng zhǔjiǎo
爱情就会天荒地老: tình yêu sẽ mãi mãi (thiên hoàng địa lão)
àiqíng jiù huì tiānhuāngdìlǎo

你不知世界上谁对你好: anh không biết rằng trên cuộc đời này ai đối tốt với anh
nǐ bùzhī shìjiè shàng shéi duì nǐ hǎo
为了你 她可以什么都不要: bởi vì anh, cô ấy có thể không cần bất cứ điều gì
wèile nǐ tā kěyǐ shénme dōu bùyào
不管你混的好不好 是否给她荣耀: bất kể anh như thế nào, có đưa lại hạnh phúc cho cô ấy hay không
bùguǎn nǐ hùn de hǎobù hǎo shìfǒu gěi tā róngyào
她都愿意为你操劳 陪你到老: cô ấy đều nguyện vì anh mà hi sinh, cùng anh đến lúc tuổi già.
tā dōu yuànyì wèi nǐ cāoláo péi nǐ dào lǎo

有个爱你的人不容易: có một người yêu anh là không dễ dàng
yǒu gè ài nǐ de rén bù róngyì
你怎能如此伤她的心: cớ sao anh lại có thể làm tổn thương cô ấy
nǐ zěn néng rúcǐ shāng tā de xīn
她惦记的 深爱的, 唯一的你: Cô ấy chỉ nghĩ đến, tình yêu sâu đâm, duy nhất mình anh
tā diànjì de shēn ài de wéi yī de nǐ
还不趁现在好好努力: không chút lợi dụng, luôn luôn cố gắng
hái bù chèn xiànzài hǎohǎo nǔlì

有个爱你的人不容易: có một người yêu anh là không dễ dàng
yǒu gè ài nǐ de rén bù róngyì
你为何不去好好珍惜: anh tại sao lại không biết trân trọng
nǐ wèihé bù qù hǎohǎo zhēnxī
当错过了 失去了 忏悔的你: Khi đã phạm sai lầm, mọi thứ đã qua, sự hối hận của anh
dāng cuòguòle shīqùle chànhuǐ de nǐ
是否还能换回那颗善良的心: có phải là vẫn có thể đổi lấy trái tim lương thiện kia
shìfǒu hái néng huàn huí nà kē shànliáng de xīn

Hãy luôn biết trân trọng người phụ nữ bên bạn. Chia sẻ bài hát vì chúng ta đều có những người phụ nữ như vậy ở bên cạnh.

Truy cập: https://tiengtrunghanoi.net/category/hoc-tieng-trung-qua-bai-hat/ để xem thêm những bài hát khác và cùng học tiếng Trung.


  DMCA.com Protection Status

Nhận xét