GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – BÀI 34 – BÀI 4 QUYỂN 3

Có lẽ chúng ta không cần phải dài dòng về cuốn giáo trình này nữa. Các bạn nào chưa biết có thể xem thêm tại trang chủ hoặc các bài viết dưới đây:

Các nội dung khác có thể bạn quan tâm

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – BÀI 34 – BÀI 4 QUYỂN 3


https://www.youtube.com/watch?v=sAtaxXZ1wb8

Nội dung của bài 34 gồm có các phần nội dung như chỉ phương hướng 里边,外边,上边,下边 ngoài ra là chỉ các địa điểm tại trung quốc như 北京,上海,广州,香港. Tại bài 34 chúng ta cần ôn lại cấu trúc: danh từ + 这儿,那儿

Ví dụ: 玛丽那儿:chỗ Marry

Nội dung của chúng tôi được cập nhật tại mục lục giáo trình hán ngữ nghe nói

Nhận xét

Đăng nhận xét