Bạn nghĩ sao về việc ghi nhớ danh sách từ vựng HSK6 theo cách này?

Hi tất cả mọi người,

Gần đây tôi đã bắt đầu nghiên cứu danh sách từ vựng HSK 6 với sách HSK 6 级 词汇 突破. Cách tôi đi qua nó là như sau:

Ghi nhớ danh sách từ vựng HSK6


Ghi nhớ danh sách từ vựng HSK6

Trước tiên, tôi tách ra toàn bộ danh sách trong 5 nhóm 500 từ mỗi nhóm. Sau đó, tôi đọc một cách nhanh chóng nhóm đầu tiên vì vậy tôi có một ý tưởng chung về những từ nó chứa và những câu ví dụ.

Bước tiếp theo là bắt đầu viết các từ. Tôi cố gắng viết 50 từ (dùng 汉字) + pinyin + câu đầy đủ mỗi ngày, kiểm tra cẩn thận ý nghĩa, ngữ cảnh thích hợp và cách sử dụng chúng. Khi tôi hoàn thành nhóm 500 từ đầu tiên, tôi sẽ xem lại chúng, tập trung vào bính âm (phiên âm) và ý nghĩa.

Bước thứ ba sau khi kiểm tra lại pinyin và ý nghĩa là xem lại tất cả các từ tập trung vào việc viết và, một lần nữa, ý nghĩa.

Vì vậy, tôi có thể mất khoảng 14 ngày để học 500 từ và xem lại (10 ngày học từ vựng + 4 ngày ôn tập).

Tôi muốn biết những ấn tượng của các bạn về cách tiếp cận này. Bạn có nghĩ rằng nó hữu ích hoặc có thể là một sự lãng phí thời gian?

https://www.youtube.com/watch?v=rge_K-jSS6w

Nhận xét