125 câu tiếng Trung Quốc sử dụng hàng ngày

125 câu tiếng Trung Quốc thông dụng hàng ngày là những câu nói được sử dụng phổ biến nhất. Các bạn học thuộc những câu nói này chắc chắn sẽ là những kiến thức hữu dụng trong giao tiếp tiếng Trung Quốc.

Tài liệu này chúng tôi sưu tầm và chia sẻ lại cho các bạn gồm có 3 thứ tiếng Hoa Việt Anh.

125 câu tiếng Trung Quốc thông dụng hàng ngày


125 câu tiếng Trung

các bạn download tài liệu tại kho tài liệu tiếng trung của chúng tôi nhé. tại mục 11 phần Kho tài liệu học tiếng Trung cấp tốc.

https://www.youtube.com/watch?v=5eoMtl_G8pw

Nhận xét