Download giáo trình hán ngữ nghe nói

Download giáo trình hán ngữ nghe nói

File PDF


Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 pdf

Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 2 pdf

Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 3pdf

FIle mp3


Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 file nghe 1. từ bài 1 - bài 5

 2. Từ bài 6-bài 10

 3. từ bài 11 - bài 15

 4. từ bài 16-bài 20

 5. từ bài 21 - bài 25


Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 2 file nghe 1. từ bài 1 - bài 5

 2. Từ bài 6-bài 10

 3. từ bài 11 - bài 15

 4. từ bài 16-bài 20

 5. từ bài 21 - bài 25


Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 3 file nghe 1. từ bài 1 - bài 5

 2. Từ bài 6-bài 10

 3. từ bài 11 - bài 15

 4. từ bài 16-bài 20

 5. từ bài 21 - bài 25

 6. từ bài 28 - bài 30


Còn rất nhiều tài liệu khác trong KHO TÀI LIỆU TIẾNG TRUNG

Nhận xét

 1. […] hanyu tingli jiaocheng (汉语听力教程)(pass sẽ được cung cấp vào email các bạn sau khi đã làm đủ […]

  Trả lờiXóa
 2. em cảm ơn nhiều ạ

  Trả lờiXóa

Đăng nhận xét