ngữ pháp tiếng Trung - phân biệt 经常不 và 不经常

Rất nhiều bạn nghĩ rằng hai từ 经常不 và 不经常 có ý nghĩa giống nhau, nhưng điều đó là không đúng. Chúng ta cùng phân biệt sự khác nhau của 2 từ này nhé

0001

0002

0003

0004

0005

Các bạn có thể theo dõi video để có thể hiểu thêm về hai từ này trong ngữ pháp tiếng Trung Quốc

https://www.youtube.com/watch?v=G58JjXR28xM&feature=youtu.be

Nhận xét

Đăng nhận xét