Sự thật Trung Quốc đô hộ Việt Nam bao nhiêu năm?

Từ nhỏ chúng ta đã nghe về việc nước Việt ta bị Trung Quốc đô hộ 1000 năm (hay còn gọi là 1000 năm bắc thuộc). Vậy có đúng là Việt Nam ta bị Trung Quốc đô hộ 1000 năm hay không? Và đúng là đô hộ tròn 1000 năm hay hơn 900 năm hoặc hơn 1000 năm một chút. Hôm nay chúng ta cùng giải đáp một số nghi vấn nhé.

Sự thật Trung Quốc đô hộ việt nam bao nhiêu năm


Chúng ta sẽ cùng xét sử sách thông qua hai góc độ là wiki và xem người Trung Quốc viết như thế nào

https://www.youtube.com/watch?v=N8o848QBajo

Theo wiki


Theo wiki thì Việt Nam ta bị đặt dưới quyền cai trị của Trung Quốc từ năm 111 trước công Nguyên thời  Hán Vũ Đế thôn tính nhà Triệu cho đến năm 905 khi Khúc Thừa Dụ giành lại chủ quyền từ nhà Đường.
Trong này wiki cũng ghi rõ là không phải nước Việt ta bị đô hộ liền một mạch từ năm 111 TCN đến năm 905, mà ở đây được chia ra làm 3 thời kỳ đô hộ:

  1. Thời kỳ đầu tiên: 111 TCN đến năm 39. Sau đó từ năm 40 đến năm 43, Hai Bà Trưng đã giàng lại được độc lập.

  2. Thời kỳ thứ 2: từ năm 44 đến năm 541. Nước Việt ta đã bị các nhà Đông Hán, Đông Ngô, Tào Ngụy, nhà Tấn, nhà Tề, nhà Lương đô hộ. Năm 541 đến năm 602 chúng ta một lần nữa thoát khỏi ách đô hộ của Trung Quốc do nhà Tiền Lý (nước Vạn Xuân)

  3. Thời kỳ thứ 3: từ năm 602 đến năm 905. Nước ta đã bị nhà Tùy, nhà Đường đô hộ . Trong giai đoạn tự chủ từ 905-938 có một thời gian Việt Nam rơi vào tay Nam Hán.


Theo wiki thì vẫn còn một lần bắc thuộc thứ 4 nữa đó là từ năm 1407 đến năm 1427 vào thời nhà Minh.

Như vậy cộng các mốc thời gian lại chúng ta sẽ có được khoảng thời gian bị đô hộ của nước ta. Sau khi làm các phép toán thì ta có Trung Quốc đô hộ Việt Nam khoảng 1003 năm.

Theo báo Trung Quốc (baidu)


Chú ý, đây là lịch sử do Trung Quốc ghi nên sẽ có nhiều phần cần phải xem xét, đối chứng với lịch sử nước Việt ta. Bài dịch chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ ý nghĩa về chính trị.

Theo trang baidu có ghi sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, ông có cử một đại quân xuống vùng Lĩnh Nam chiếm giữ (nay là Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến) chinh phục vùng dân tộc Bách Việt. Thành lập 3 quân trọng đó có miền bắc Việt Nam.

Vào cuối triều đại nhà Tần đại loạn. Năm 203 trước công nguyên, Triệu Đà đã thành lập vương triều nước Nam Việt, thủ đô ở Quảng Châu hiện nay. Miền bắc và Trung Việt Nam trở thành một phần của quốc gia Nam Việt.

Năm 111 trước công nguyên, nhà Hán tiêu diệt nhà Triệu, miền Bắc và miền Trung Việt Nam thành lập 3 quận giao chỉ, cửu chân và Nhật Nam. Trong hơn một nghìn năm kể từ đó, phần trung bắc của Việt Nam là lãnh thổ trực tiếp của triều đại Trung Quốc.

Năm 938 sau cuộc chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, 939 Ngô Quyền thành lập triều Ngô.

Phần sau họ cũng ghi việc Việt Nam bị nhà Minh đô hộ đến năm 1427 (tương tự wiki)

Trung Quốc đô hộ việt nam bao nhiêu năm


Như vậy nếu theo wiki thì Việt Nam bị đô hộ khoảng 1003 năm bởi phía Bắc.

Còn theo baidu thì Việt Nam bị khoảng trên 1000 năm Bắc thuộc, (do baidu không ghi rõ từ năm 111 TCN đến năm 938)

Bài viết chỉ mang tính tham khảo và hiểu rõ hơn về lịch sử Việt Nam.

Các tài liệu tham khảo:


wiki: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_thu%E1%BB%99c
baidu: https://baike.baidu.com/item/%E8%B6%8A%E5%8D%97/155278?fr=aladdin

 

 

 

Nhận xét

Đăng nhận xét