Tự học tiếng trung quốc giao tiếp online - giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 11 phần2

Tiếp theo giáo trình hán ngữ nghe nói bài 11, tiengtrunghanoi.net xin gửi đến các bạn video phần 2 của giáo trình hán ngữ nghe nói bài 11 theo chương trình tự học tiếng trung quốc giao tiếp online

giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 11 phần 2


Các bạn xem video để hiểu và nắm rõ bài nhé

https://www.youtube.com/watch?v=v0_McSK8pPs

Với những bạn muốn làm trước phần tiếp theo của giáo trình hán ngữ nghe nói bài 11 có thể truy cập vào đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=Qpu9D96YTFU

Để Xem từ đầu các video bài giảng tiếng Trung Quốc các bạn truy cập vào đường link sau: http://bit.ly/2LoVpr0

 

Nhận xét