Giáo trình Hán ngữ 2 bài 16 - bài giảng chi tiết

Chúng ta cùng nhau đến với quyển 2 của giáo trình hán ngữ. Từ bài viết này tôi xin giới thiệu các bạn hệ thống bài giảng cuốn giáo trình hán ngữ 2 bài 16 (bao gồm cả phần giao tiếp trong giáo trình hán ngữ nghe nói). Trong phạm vi bài viết này tôi xin được tổng quan bài 16 giáo trình hán ngữ gồm 3 phần chính.

giao trinh han ngu bai 16 - Copy

Các phần chính trong giáo trình hán ngữ quyển 2 bài 16


Video này được chia làm 3 phần chính

  • phần 1 là từ mới và những chú ý ở trong bài 16

  • phần 2 là bài khóa

  • phần 3 là chữa một số bài tập trong bài 16 giáo tình


Video chi tiết bài giảng giáo trình hán ngữ 2 bài 16


https://www.youtube.com/watch?v=Xicyr2yiC5A

Để xem toàn bộ hệ thống bài giảng của giáo trình hán ngữ quyển 1 các bạn truy cập vào đường link sau: https://tiengtrunghanoi.net/category/giao-trinh-han-ngu-bo-moi/giao-trinh-han-ngu-bo-moi-quyen-1/

Giáo trình hán ngữ quyển 2 sẽ được cập nhật tại đường link sau: https://tiengtrunghanoi.net/category/giao-trinh-han-ngu-bo-moi/giao-trinh-han-ngu-bo-moi-quyen-2/

 

Nhận xét