luyện nghe tiếng Trung - giáo trình hán ngữ nghe nói bài 16 phần 1

luyện nghe tiếng Trung - giáo trình hán ngữ nghe nói bài 16 phần 1

https://www.youtube.com/watch?v=YjQLregjR3E

Để xem toàn bộ hệ thống bài giảng của giáo trình hán ngữ quyển 1 các bạn truy cập vào đường link sau: https://tiengtrunghanoi.net/category/giao-trinh-han-ngu-bo-moi/giao-trinh-han-ngu-bo-moi-quyen-1/

Giáo trình hán ngữ quyển 2 sẽ được cập nhật tại đường link sau: https://tiengtrunghanoi.net/category/giao-trinh-han-ngu-bo-moi/giao-trinh-han-ngu-bo-moi-quyen-2/

giao trinh han ngu nghe noi bai 16 - Copy

Nhận xét