Ngữ pháp tiếng Trung #22 | Phân biệt women 我们 và 咱们 zanmen

Ngữ pháp tiếng Trung #22 | Phân biệt women 我们 và 咱们 zanmen

ngu phap tieng trung 22 phan biet zanmen va women - Copy

Xem video để hiểu kỹ vấn đề ngữ pháp trên

https://www.youtube.com/watch?v=Xqcx7ajmc_E

Nhận xét