Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Học cách phát âm trong tiếng Trung phần 1

Chúng ta sẽ đến với 6 phần trong cách phát âm tiếng Trung

Và đây là phần đầu tiên - phần 1

https://www.youtube.com/watch?v=MGFyuhjju0I

2 nhận xét: