Ôn tập nghe nói bài 1

sau khi học bài  cách phát âm trong tiếng Trung phần 1 chúng ta cùng đến với Ôn tập nghe nói bài 1

Trong phần này chúng ta chú ý đáp án sẽ nằm ở phần cuối cùng, sau khi các bạn nghe xong toàn bộ bài luyện nghe tiếng Trung

https://www.youtube.com/watch?v=van-eGafaa8

Nhận xét

Đăng nhận xét