Trung Quốc - 40 năm mở cửa và những thành tựu

Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa từ năm 1978 và tính đến năm 2018 là 40 năm. Tính đến thời điểm này, cả thế giới phải công nhận 40 năm này của Trung Quốc đã thành công và có nhiều thành tựu. Trong cuộc họp từ ngày 18/12 đến 22/12/1978, ủy ban trung ương Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh đã quyết định cải cách kinh tế. Và trong tháng 12/2018 Trung Quốc tổ chức kỷ niệm 40 năm cải cách. Chúng ta sẽ cùng nhau xem những thành tựu của Trung Quốc sau 40 năm cải cách.

[caption id="attachment_5241" align="alignnone" width="599"]40 nam cai cach 40 năm cải cách mở cửa. Nguồn: sohu[/caption]

Những thành tựu của Trung Quốc sau 40 năm cải cách mở cửa


Ủy ban Trung ương 11 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã họp từ ngày 18/12 đến 22/12/1978 tại Bắc Kinh đã quyết định mở cửa cải cách kinh tế Trung Quốc, nó đã phá vỡ nhiều tư tưởng cũ, những xiềng xích và tù đày đã tiếp thêm tinh thần đổi mới, sáng tạo, tinh thần tiên phong và tinh thần kinh doanh, truyền cảm hứng cho sự nhiệt tình, sáng kiến ​​và sáng tạo chưa từng có, và tạo ra những thành tựu phát triển nổi tiếng thế giới.

40 năm cải cách được chia làm 4 giai đoạn: "thăm dò cải cách", "xây dựng khung", "hoàn thiện hệ thống" và "cuộc cải cách sâu sắc toàn diện của kỷ nguyên mới".

[caption id="attachment_5242" align="aligncenter" width="527"]bai bao ve viec cong bo cua uy ban trung uong lan thu 11 duoc to chuc vao nam 1978 Ảnh: sohu[/caption]

Thứ nhất, từ nền kinh tế kế hoạch đến giai đoạn cải cách và thăm dò kinh tế hàng hóa (1978-1991)


Thành lập một đặc khu kinh tế vào năm 1979


Vào ngày 15 tháng 7 năm 1979, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hội đồng Nhà nước đã phê chuẩn báo cáo của Tỉnh ủy Quảng Đông và Tỉnh ủy Phúc Kiến về việc thực hiện các chính sách đặc biệt và các biện pháp linh hoạt cho các hoạt động kinh tế đối ngoại, và quyết định thử nghiệm các đặc khu ở Thâm Quyến, Chu Hải, Sán Đầu và Hạ Môn. Vào ngày 13 tháng 8, Hội đồng Nhà nước đã ban hành "Quy định về phát triển ngoại thương mạnh mẽ để tăng thu nhập ngoại hối". Nội dung chính là mở rộng cơ quan ngoại thương của địa phương và doanh nghiệp, khuyến khích tăng xuất khẩu và quản lý SAR xuất khẩu.

Vào ngày 16 tháng 5 năm 1980, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hội đồng Nhà nước đã phê chuẩn "Cuộc họp của các tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến" và chính thức đặt tên "Đặc khu" là "Đặc khu kinh tế". Khi bắt đầu cải cách và mở cửa, do không có kinh nghiệm về trao đổi kinh tế nước ngoài và sự bất cập của hệ thống pháp luật trong nước, việc thành lập các đặc khu kinh tế đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong cải cách và mở rộng trao đổi kinh tế nước ngoài.

Cải cách nông thôn , một số khu vực như An Huy đã đi đầu trong việc thực hiện thí nghiệm cải cách quản lý hai cấp của hệ thống trách nhiệm hợp đồng hộ gia đình và phân chia thống nhất. Cải cách này đã đạt được thành công lớn và giành được sự ủng hộ của người dân, sau đó lan rộng ra cả nước.

Cải cách doanh nghiệp , nhiều hình thức doanh nghiệp nhà nước đã được thí điểm để mở rộng quyền tự chủ, và nền kinh tế tập thể và kinh tế cá nhân đã dần hồi phục và phát triển.

Hệ thống tài chính và thuế , đề xuất cải cách lợi nhuận thuế, và dần dần thúc đẩy cải cách hệ thống tài chính của các khoản chia và thu chi, phân loại và ký kết hợp đồng.

thue

hệ thống lưu thông , hệ thống mua và tiếp thị thống nhất các sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm phụ đã bị bãi bỏ, và thị trường nông sản dần dần được canh tác. Về mặt mở cửa ra thế giới bên ngoài, năm 1980, người ta đã quyết định thành lập bốn đặc khu kinh tế ở Thâm Quyến, Chu Hải, Sán Đầu và Hạ Môn.

Đồng thời, những cải cách trong các lĩnh vực chính trị, khoa học và công nghệ, giáo dục và văn hóa cũng đã bắt đầu. Việc mở 14 thành phố cảng dọc theo bờ biển đã mở ra một số khu vực mở cho kinh tế.

https://www.youtube.com/watch?v=Cy6sG0K3kp8&t=90s

Thứ hai, giai đoạn thành lập sơ bộ của khung hệ thống kinh tế thị trường (1992-2002)


Với mục tiêu cải cách hệ thống kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa tại Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 14 đã thông qua "Quyết định của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về một số vấn đề liên quan đến việc thành lập hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa". Phương hướng và nội dung cơ bản của cải cách. Đến năm 2002, khung cơ bản của hệ thống kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đã được thiết lập ban đầu.

Phương diện quản lý vỹ mô , năm 1994 chương trình tài chính, thuế, tài chính, ngoại hối, đầu tư và kế hoạch tài chính và cải cách hệ thống thể chế, thiết lập một hệ thống thuế là cốt lõi của một khuôn khổ thể chế mới và để tài trợ cho hệ thống thuế doanh thu chưa có thuế GTGT, Các chức năng điều tiết của ngân hàng trung ương đã được tăng cường.

Về cải cách các doanh nghiệp nhà nước , Đại hội toàn quốc lần thứ 15 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thiết lập hệ thống kinh tế cơ bản, trong đó sở hữu công cộng là trụ cột và nhiều nền kinh tế sở hữu cùng phát triển. Theo hướng thiết lập hệ thống doanh nghiệp hiện đại, thực hiện "nắm bắt lớn và buông bỏ cái nhỏ" và tích cực thúc đẩy cải cách doanh nghiệp nhà nước và điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế nhà nước.

Một số doanh nghiệp lớn và thuộc sở hữu nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, nhiều trụ sở ngành công nghiệp quốc gia được tổ chức lại thành các tập đoàn, thông qua tái cấu trúc, liên kết, sáp nhập, cho thuê, hợp đồng cổ phần, bán hàng, v.v. Hình thành, cải cách doanh nghiệp nhà nước vừa và nhỏ. Hệ thống thị trường đã được phát triển rất nhiều, hệ thống theo dõi kép về giá nguyên vật liệu sản xuất đã bị bãi bỏ, và giá cả của hàng hóa và dịch vụ cạnh tranh đã được tự do hóa hơn nữa, và thị trường yếu tố đã dần hình thành.

Về mặt xây dựng hệ thống an sinh xã hội, hệ thống lương hưu và bảo hiểm y tế kết hợp tài khoản xã hội và tài khoản cá nhân đã dần được thiết lập, và bảo hiểm thất nghiệp, hệ thống cứu trợ xã hội và hệ thống an ninh sinh hoạt tối thiểu cho cư dân đô thị đã được thiết lập.

https://www.youtube.com/watch?v=QmEFS2bf17Y&t=1s

Thứ ba, giai đoạn đầu của hệ thống kinh tế thị trường (2003-2011)


Đại hội toàn quốc lần thứ 16 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất hoàn thành mục tiêu cải cách hệ thống kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa hoàn hảo vào năm 2020, và Phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ủy ban Trung ương CPC lần thứ 16 sẽ triển khai toàn diện hệ thống kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, Trung ương Đảng đã tóm tắt khái niệm khoa học về phát triển và khái niệm chiến lược chính là xây dựng một xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa như một tư tưởng chỉ đạo quan trọng để cải cách sâu sắc. Kể từ đó, cải cách của Trung Quốc đã bước vào một giai đoạn mới để hoàn thiện hệ thống kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các biện pháp chính cho giai đoạn cải cách này là:

Hủy thuế nông nghiệp, thuế chăn nuôi, thuế sản phẩm đặc biệt. Dọn dẹp và sửa đổi luật pháp, quy định và chính sách hạn chế sự phát triển của nền kinh tế ngoài công lập. Nới rộng tiếp cận thị trường cho nền kinh tế ngoài công lập và cho phép vốn ngoài công lập vào các ngành và lĩnh vực không bị cấm bởi luật pháp và quy định, và cung cấp bảo đảm thể chế cho sự phát triển của nền kinh tế ngoài công lập.

Hệ thống tài chính công không ngừng cải thiện.

Cải cách hệ thống cổ phần của các ngân hàng thương mại nhà nước tăng tốc.

Một hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi được quản lý được thực hiện.

Hệ thống đầu tư đã được cải cách, phạm vi đầu tư của chính phủ ngày càng bị thu hẹp, và quyền tự chủ của đầu tư doanh nghiệp đã dần được mở rộng.

Thị trường đất đai, lao động, công nghệ, quyền tài sản, vốn và các yếu tố khác đã phát triển hơn nữa, và thị trường các tài nguyên quan trọng như nước, điện, dầu và khí đốt tự nhiên đã tăng tốc.

Hệ thống an sinh xã hội đã liên tục được cải thiện và phạm vi bảo hiểm xã hội tiếp tục được mở rộng.

https://www.youtube.com/watch?v=Ri-IsBrOC-s

Thứ tư, giai đoạn cải cách sâu rộng toàn diện của kỷ nguyên mới (2012-nay).


Năm 2012, đảng Đại hội toàn quốc lần thứ 18 đã được tổ chức và đảng lãnh đạo mới của đảng  đã được bầu. Dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Trung ương Đảng, Trung Quốc không chỉ đáp ứng hiệu quả với tình hình thay đổi của môi trường chính trị và kinh tế quốc tế phức tạp, mà còn đạt được sự tăng trưởng kinh tế vừa phải và nhanh chóng trong điều kiện khá bất lợi.

"Quyết định của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về một số vấn đề lớn liên quan đến cải cách sâu rộng toàn diện" (sau đây gọi là "Quyết định") được đưa ra bởi Phiên họp toàn thể thứ ba của Ủy ban Trung ương CPC lần thứ 18. "Quyết định" cho thấy rõ rằng cải cách không còn giới hạn trong cải cách kinh tế. Đó là một kỷ nguyên mới của nền văn minh kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và sinh thái, làm sâu sắc toàn diện các cải cách.

Đồng thời, để thực hiện những cải cách này, như đã đề cập ở trên, Nhóm lãnh đạo cải cách sâu rộng toàn diện trung ương cũng đã thành lập sáu đội đặc biệt cho mục đích này. Chính phủ trung ương đã đào sâu toàn diện cuộc họp đầu tiên của nhóm lãnh đạo cải cách, và phân tách các nhiệm vụ cải cách được quy định bởi Phiên họp toàn thể thứ ba của Ủy ban Trung ương CPC lần thứ 18 thành 336 biện pháp quan trọng, và xác định từng đơn vị phối hợp, lãnh đạo các đơn vị và các đơn vị tham gia. Một nền tảng vững chắc.

Cho đến nay, nhóm lãnh đạo cải cách sâu rộng toàn diện trung ương đã tổ chức 37 cuộc họp. Nội dung của cuộc họp bao gồm nhiều vấn đề khó giải quyết hoặc thậm chí trốn tránh trong các cải cách trước đây như cải cách hệ thống đất đai tập thể nông thôn, cải cách hệ thống tư pháp và thuế. Ban lãnh đạo cùng nhau đối mặt với sự can đảm để cải cách những khó khăn. Thông qua các cải cách toàn diện và sâu sắc trong kỷ nguyên mới, nhiều vấn đề đã được giải quyết từ lâu nhưng chưa được giải quyết đã được giải quyết.

Nguồn: Nhà xuất bản Nhân dân (Trung Quốc)
link: http://www.sohu.com/
a/272777171_806316


 

Nhận xét