Font tiếng Trung có pinyin dạng thư pháp

Xin chào, xin chào, xin chào! Với những bạn bắt đầu học tiếng Trung, đặc biệt là những bạn học tiếng Trung online thì việc sử dụng pinyin trong giai đoạn đầu tiên là rất quan trọng. Nhiều bạn sẽ chưa thể đọc được chữ Hán mà không có sự trợ giúp của pinyin. Đây là điều rất bình thường và chính trong kỳ thi HSK (kiếm tra trình độ tiếng Hán) cũng đã để pinyin cho đến tận HSK3 (từ HSK4 trở lên sẽ không có pinyin ở bên dưới chữ Hán). Hôm nay tôi sẽ gửi đến các bạn một dạng font chữ tiếng Trung có pinyin, tuyệt vời hơn nó là dạng thư pháp, khiến cho các chữ viết trở nên đẹp hơn mỗi khi các bạn đánh tiếng Trung.

font tieng trung pinyin thu phap

Lưu ý: font tiếng Trung có pinyin này cài trên máy tính, bạn nào muốn cài font tiếng Trung có pinyin vào điện thoại có thể xem bài viết này: Cài font tiếng Trung có pinyin cho điện thoại

Font tiếng Trung có pinyin dạng thư pháp


DOWNLOAD: LINK MEDIAFIRE


Nhận xét