Cách nhớ chữ hán | Học tiếng Trung online

Đây không phải là cách nhớ chữ hán nhanh nhưng đây là cách nhớ chữ hán bài bản và nó dành cho người học tiếng Trung cơ bản. Với cách nhớ chữ Hán này, người học tiếng Trung sẽ đi đúng con đường với các kỹ năng là Nghe Nói Đọc Viết. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào với phương pháp này nhé.

Cách nhớ chữ Hán


https://www.youtube.com/watch?v=8TmylmXLALY

Nhận xét