Ngữ pháp tiếng Trung Quốc #27 | Cách sử dụng zai 再 và you 又

Cách sử dụng zai 再 và you 又

再 và 又 (zai và you)được sử dụng rất phổ biến trong cách dùng thường ngày của người trung quốc, nó thể hiện hành động lặp lại của động tác hoặc sự việc.


Xem toàn bộ phần ngữ pháp tiếng Trung: http://bit.ly/2ZhZQHW

Nhận xét