NGỮ PHÁP Bài 3 học tiếng Trung theo giáo trình hán ngữ quyển 3

Sau khi kết thúc bài 2 giáo trình hán ngữ 3 (2 thượng) bộ mới, chúng ta tiếp tục đến với bài 3 trong giáo trình hán ngữ 3. Trong bài ngày vẫn phân thành 2 phần ngữ pháp trong tiếng Trung và phần chữa bài tập. Trong phần 1 này chúng ta sẽ đến với phần ngữ pháp trong tiếng Trung bài 3 - cách sử dụng PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG快...了,快要... 了,就要...了, 要...了

Bài 3 học tiếng Trung theo giáo trình hán ngữ quyển 3 phần ngữ pháp

Nhận xét