Bài 2 hán ngữ quyển 3 bộ mới chữa bài | Học tiếng Trung online

Sau khi các bạn xem xong phần 1 của bài 2 giáo trình hán ngữ quyển 2 hạ (quyển 3 trong 6 cuốn), ngày hôm nay chúng ta cùng đến với phần chữa bài tập. Trong phần trước chúng ta đã được học phần ngữ pháp so sánh bằng trong tiếng Trung, trong phần này chúng ta cùng làm bài tập nhé. Trong phần chữa bài tập của bài 2 giáo trình hán ngữ quyển 2 hạ này chúng ta sẽ chữa hai bài chính.


Xem thêm: 


  1. Điền từ đã cho vào chỗ trống - phần này giúp các bạn ôn luyện được từ mới trong bài 2 này, ngoài ra các bạn cũng tiếp cận được các cấu trúc ngữ pháp đã học.
  2. Bài tập so sánh bằng trong tiếng Trung: Phần này cũng được chia làm 2 phần, phần 1 là cho 2 câu, các bạn hãy biến thành câu so sánh bằng dạng A 跟 B 一样. Phần 2 là cho 2 câu, các bạn hãy biến thành dạng câu so sánh không bằng A 跟 B 不一样.

Bài 2 hán ngữ quyển 3 bộ mới chữa bài | Học tiếng Trung online

Các bạn cùng xem video để hiểu rõ phần chữa bài tập nhé 

Nhận xét