ĐỀ THI HSK 5 CÓ ĐÁP ÁN – ĐỀ SỐ 02

hoctiengtrungmienphi.com tiếp tục được giới thiệu bộ đề thi HSK 5 – đề số 02. Cấu trúc đề thi HSK 5 gồm có 3 phần, phần 1 là phần nghe – gồm 45 câu hỏi, thời gian khoảng 30 phút. Phần thứ 2 là đọc hiểu – gồm 45 câu hỏi, thời gian làm khoảng 45 phút. Phần thứ 3 là viết – gồm 10 câ hỏi, thời giam khoảng 40 phút.
Cách thi trước đây
Tại phần thứ 1 là nghe, các bạn sẽ làm trong 30 phút, phần này các bạn sẽ được giám thị phòng cho nghe các câu hỏi và trả lời trong 30 phút. Sau khi phần nghe kết thúc chúng ta sẽ có 5 phút để bổ sung đáp án và kiểm tra lại đáp án. Vì sau phần nghe sẽ không phát lại vì thế chúng ta khó lòng kiểm tra lại xem đúng hay sai (mà chỉ có thể khoanh ăn may). Trong 2 phần còn lại là đọc hiểu và viết, chúng ta có 85 phút  để thực hiện. Mặc dù quy định là đọc hiểu 45 phút và viết là 45 phút nhưng với những bạn có khả năng làm nhanh đọc hiểu thì sẽ có thời gian  làm phần còn lại nhiều thời gian hơn và ngược lại.
Cách thi hiện nay
Hiện nay tại 1 số trường Trung Quốc đã tiến hành cách thi HSK trên máy tính, việc thi này có ưu và nhược điểm so với cách thi cũ.

BỘ ĐỀ THI HSK 5 CÓ ĐÁP ÁN – ĐỀ SỐ 02

Tài liệu đề thi HSK phần 1 – Nghe

Tài liệu đề thi HSK phần 2 – Đọc hiểu

Tài liệu đề thi HSK phần 3 – Viết


Đáp án đề thi HSK 5 số 2 download tại đây

Nhận xét