Bài kiểm tra trình độ tiếng Trung cấp độ 3

Bài kiểm tra trình độ tiếng Trung cấp độ 3 - HSK 3 - hanyu shuiping kaoshi di 3 ji, 汉语水平考试第三级. Bài kiểm tra với thời gian thực chạy liên tục để các bạn có thể kiểm tra được trình độ tiếng trung của mình là bao nhiêu


THỜI GIAN KIỂM TRA


Days

Hours

Minutes

Seconds

Thời gian đã bắt đầu chạy bạn hãy khẩn trương tiến hành làm bài kiểm tra này nhé, khi bạn làm xong bài kiểm tra mà thời gian vẫn đang chạy về 00 thì xin chúc mừng bạn.Bắt đầu kiểm tra

PHẦN NGHE
PHẦN ĐỌC HIỂU

PHẦN 1PHẦN 2
PHẦN 3


PHẦN VIẾT
PHẦN 1PHẦN 2

ĐÁP ÁN

CÁCH TÍNH ĐIỂM

TỔNG ĐIỂM: 300 ĐIỂM
phần nghe: 100 điểm (mỗi câu 2,5 điểm)
phần đọc hiểu: 100 điểm (mỗi câu 3,3 điểm)
Phần viết 100 điểm (mỗi câu 10 điểm)

Nếu các bạn vượt qua được 240/300 điểm thì xin chúc mừng các bạn.


BẠN CÓ VƯỢT QUA BÀI KIỂM TRA BÊN TRÊN KHÔNG?

(click vào link để đi tiếp)
- ĐẠT, tôi đã làm được trên 240 điểm
- KHÔNG, tôi chưa làm được 

Nhận xét