Học tiếng Trung Quốc - Giáo trình nghe hán ngữ quyển 1 bài 1


"汉语听力教程修订本第一册第一课" là một cuốn sách hướng dẫn luyện nghe tiếng Trung đã được chỉnh sửa lại. Cuốn sách này là bài học đầu tiên trong bộ sách nhiều tập. Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn về khóa học này bằng tiếng Việt:

Mục tiêu của khóa học này là giúp người học nâng cao khả năng nghe tiếng Trung. Bài học đầu tiên thường là một bài giảng giới thiệu về các kỹ năng và chiến lược cơ bản để luyện nghe, và cung cấp một số bài tập luyện nghe đơn giản.

Trong bài học đầu tiên, người học sẽ học về một số nguyên âm và phụ âm thông dụng trong tiếng Trung cũng như quy tắc về ngữ điệu. Khóa học có thể bao gồm các bài tập nhận diện sự khác biệt giữa các phụ âm và nguyên âm khác nhau, cũng như nhận biết các ngữ điệu khác nhau.

Ngoài ra, người học cũng sẽ học một số cụm từ thông dụng và đoạn hội thoại đơn giản. Các đoạn hội thoại này có thể liên quan đến các tình huống cuộc sống hàng ngày, như chào hỏi, giới thiệu bản thân và hỏi thông tin cơ bản.

Khóa học thường cung cấp các bài tập luyện nghe, bao gồm việc nghe băng ghi âm và trả lời câu hỏi hoặc nghe đoạn hội thoại và chọn câu trả lời đúng. Những bài tập này nhằm giúp người học nâng cao kỹ năng nghe và khả năng hiểu.

Tóm lại, "汉语听力教程修订本第一册第一课" là một cuốn sách hướng dẫn luyện nghe tiếng Trung giúp người học làm quen với nghe tiếng Trung, bao gồm cách phát âm cơ bản, ngữ điệu và các cụm từ hàng ngày. Thông qua việc học khóa học này, người học sẽ có khả năng hiểu và sử dụng tiếng Trung cơ bản.

Nhận xét