Giáo trình hán ngữ 6 cuốn nghe nói – Bài 3

Giáo trình hán ngữ bao gồm 6 cuốn tổng hợp (ở Việt Nam thường được gọi là bộ giáo trình 6 cuốn do Trần Thị Thanh Liêm dịch, bao gồm quyển 1 thượng, quyển 1 hạ, quyển 2 thượng, quyển 2 hạ, quyển 3 thượng, quyển 3 hạ) 3 cuốn đọc hiểu (tập 1,2,3 không bao gồm thượng và hạ) và 3 cuốn giáo trình hán ngữ nghe nói (giáo trình tiếng trung nghe nói - tập 1,2,3)

Trong serri bài giảng tiếng Trung, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn bộ giáo trình hán ngữ nghe nói (giáo trình tiếng trung nghe nói - giáo trình tiếng trung giao tiếp)

Giáo trình hán ngữ 6 cuốn nghe nói – Bài 3  (汉语灵力教程 -第三课)

Đáp ánXem tiếp: 
Giáo trình hán ngữ nghe nói (tổng hợp) 

https://www.hoctiengtrungmienphi.com/2016/05/giao-trinh-han-ngu-6-cuon-nghe-noi.html


Hoặc xem thêm: 
Tổng hợp các đề thi HSK 1:
Tổng hợp các đề thi HSK 2:
Tổng hợp các đề thi HSK 3:
Tổng hợp các đề thi HSK 4:
Giáo trình hán ngữ quyển 1 full:
Giáo trình hán ngữ quyển 2 full:
Giáo trình hán ngữ quyển 3 full:

Nhận xét

 1. […] Bài 3: 今天星期几?bài giảng tập trung vào phần phát âm pinyin trong tiếng Trung […]

  Trả lờiXóa
 2. […] Giáo trình hán ngữ 6 cuốn nghe nói – Bài 5 Giáo trình hán ngữ 6 cuốn nghe nói – Bài 3 […]

  Trả lờiXóa
 3. […] trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 1 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 2 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 3 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 4 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa
 4. […] trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 1 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 2 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 3 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 4 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa
 5. […] trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 1 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 2 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 3 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 4 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa
 6. […] trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 1 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 2 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 3 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 4 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa
 7. […] trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 1 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 2 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 3 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 4 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa
 8. […] Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 2 (汉语听力教程第二课) Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 3 (汉语听力教程第三课) Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa
 9. […] trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 1 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 2 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 3 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 4 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa
 10. […] trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 1 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 2 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 3 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 4 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa

Đăng nhận xét