Giáo trình hán ngữ 6 cuốn nghe nói – Bài 6

Giáo trình hán ngữ 6 cuốn nghe nói – 第六课 Bài 6


Đây là bài cuối cùng luyện tập nặng về phát âm pinyin trong tiếng Trung, sau bài này chúng ta cần nắm thật vững phần phát âm, bạn nào chưa nắm vững có thể ôn lại từ đầu. Đừng nóng vội học nhanh mà bỏ qua phần phát âm!Đáp án bài 6 giáo trình hán ngữ nghe nói


Đáp án: giáo trình quyển 1


Những mẫu câu cần nhớ


请问,你贵姓?  Qǐngwèn nǐ guìxìng xin hỏi bạn quý tính (họ của bạn) là gì?

我姓阮 Wǒ xìng ruǎn (tôi họ Nguyễn)

我姓裴 Wǒ xìng péi  tôi họ Bùi

我姓莫 Wǒ xìng mò Tôi họ Mạc

Các bạn thử dịch đoạn hội thoại sau ra tiếng Trung và viết xuống phía dưới nhé

A- Xin hỏi quý tính của bạn?
B- Tôi họ ….
A- Bạn tên gì?
B- tôi tên…
A- bạn là người nước nào?
B- tôi người Việt nam
A- bạn có học tiếng hán không?
B- có,tôi có học tiếng Hán
A- tiếng hán khó không?
B- chữ hán (汉字) rất khó, phát âm (发音)không quá khó

Phân biệt
这是谁?đây là ai
这是谁的?đây là của ai?

 • 是谁的书?


这是我的书 shu

Zhè shì wǒ de shū

 • 是谁的铅笔?

  这是我的铅笔 qian bi


  Zhè shì wǒ de qiānbǐ

 • 是谁的词典?这是我的词典 ci dianZhè shì wǒ de cídiǎn

 • 是我的电话号码/手机号码 Đây là số điện thoại của tôiZhè shì wǒ de diànhuà hàomǎ/shǒujī hàomǎ

 • 电话号码: số điện thoại (bàn)

 • 手机号码: số đi động 


四零-零零五五-

Sì líng líng-líng líng wǔwǔ-wǔwǔliù

Cách đọc của số 1

 • 1 đọc là yi4 trong mọi nghĩa thông thường (số đếm, số thứ tự)
  1 đọc là yao1 trong trường hợp nằm ở dãy số mà nó không mang một ý nghĩa đặc biệt nào, chỉ đơn thuần là ký hiệu (tức là không có sự phân biệt gì với 2 hay 3 cả, vd như trong số điện thoại, số phòng, mã số...)

 • 很高兴认识你 hěn gāoxìng rènshi nǐ Rất vui được biết bạn

 • 你的电话号码是多少?Nǐ de diànhuà hàomǎ shì duōshǎo


Xem tiếp: 
Giáo trình hán ngữ nghe nói (tổng hợp) 

https://www.hoctiengtrungmienphi.com/2016/05/giao-trinh-han-ngu-6-cuon-nghe-noi.html


Hoặc xem thêm: 
Tổng hợp các đề thi HSK 1:
Tổng hợp các đề thi HSK 2:
Tổng hợp các đề thi HSK 3:
Tổng hợp các đề thi HSK 4:
Giáo trình hán ngữ quyển 1 full:
Giáo trình hán ngữ quyển 2 full:
Giáo trình hán ngữ quyển 3 full:

Nhận xét

 1. […] trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 4 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 5 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 6 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 7 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa
 2. […] trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 4 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 5 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 6 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 7 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa
 3. […] trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 4 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 5 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 6 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 7 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa
 4. […] trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 4 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 5 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 6 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 7 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa
 5. […] trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 4 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 5 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 6 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 7 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa
 6. […] Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 5 (汉语听力教程第五课) Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 6 (汉语听力教程第六课) Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa
 7. […] trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 4 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 5 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 6 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 7 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa
 8. […] trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 4 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 5 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 6 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 7 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa

Đăng nhận xét