Giáo trình hán ngữ 6 cuốn nghe nói – Bài 7 (có đáp án) : 你是哪儿国人?

Giáo trình hán ngữ 6 cuốn nghe nói – Bài 7: 你是哪儿国人?
Từ bài 7 này, chúng ta bắt đầu giảm phần phát âm (pinyin), tập trung vào các phần nghe nói như những câu giao tiếp. Các bạn nắm chắc 6 bài đầu, từ bài thứ 7 này sẽ tiếp thu rất tốt việc học tiếng trung giao tiếp

aef3f-giao2btrinh2bhan2bngu2b62bcuon2bnghe2bnoi

Bài giảng chi tiết giáo trình hán ngữ bài 7- từ bài này trở đi, với các mẫu bài kiểu "nghe và chọn đáp án phù hợp, hay nghe đoạn hội thoại chọn đáp án chính xác" Tôi sẽ có phần giải thích cụ thể từng câu vì ở đây có nhiều từ mới và nhiều cấu trúc câu chưa gặp trong bài khóa


Đáp án bài 7 giáo trình hán ngữ nghe nóiĐáp án quyển 1


https://www.hoctiengtrungmienphi.com/2016/05/ap-giao-trinh-han-ngu-nghe-noi-quyen-1.html

Sau khi nghe xong các bạn có thể cho biết cảm nghĩ để mình làm các bài khác

Xem tiếp: 
Giáo trình hán ngữ nghe nói (tổng hợp) 

https://www.hoctiengtrungmienphi.com/2016/05/giao-trinh-han-ngu-6-cuon-nghe-noi.html


Hoặc xem thêm: 
Tổng hợp các đề thi HSK 1:
Tổng hợp các đề thi HSK 2:
Tổng hợp các đề thi HSK 3:
Tổng hợp các đề thi HSK 4:
Giáo trình hán ngữ quyển 1 full:
Giáo trình hán ngữ quyển 2 full:
Giáo trình hán ngữ quyển 3 full:

Nguồn: https://tiengtrunghanoi.net/category/giao-trinh-han-ngu-nghe-noi/

Nhận xét

 1. […] trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 5 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 6 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 7 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 8 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa
 2. […] trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 5 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 6 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 7 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 8 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa
 3. […] trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 5 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 6 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 7 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 8 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa
 4. […] trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 5 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 6 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 7 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 8 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa
 5. […] trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 5 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 6 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 7 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 8 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa
 6. […] Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 6 (汉语听力教程第六课) Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 7 (汉语听力教程第七课) Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa
 7. […] trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 5 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 6 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 7 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 8 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa
 8. […] trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 5 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 6 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 7 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài 8 Giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1 bài […]

  Trả lờiXóa

Đăng nhận xét